GungFuOderRacheFürMeisterCheung

The Paper Tigers von Tran Quoc Bao

Directed by Tran Quoc Bao
Produced by Al’n Duong, Dan Gildark, Yuji Okumoto, Tran Quoc Bao, Michael Velasquez
Written by Tran Quoc Bao
Starring Alain Uy as Danny, Ron Yuan as Hing, Mykel Shannon Jenkins as Jim, Jae Suh Park

GoForIt