DerEindringling

Sputnik von Egor Abramenko

Directed by Egor Abramenko
Produced by Mikhail Vrubel, Aleksandr Andryushchenko, Fyodor Bondarchuk
Ilya Stewart, Murad Osmann, Pavel Burya, Vyacheslav Murugov
Alina Tyazhlova, Michael Kitaev, Ilya Jincharadze
Written by  Oleg Malovichko, Andrei Zolotarev
Starring  Oksana Akinshina, Fyodor

GoForIt