Dämonenpower

White Snake von Amp Wong, Ji Zhao

Traditional 白蛇:緣起
Simplified 白蛇:缘起
Mandarin Báishé: Yuánqǐ
Cantonese Baak6se4: Jyun4hei2
Directed by Amp Wong, Zhao Ji
Written by Damao
Starring Zhang Zhe (Mandarin), Stephanie Sheh (English) as Blanca (Chinese: 小白; pinyin: Xiǎo Bái lit.

GoForIt